Serviciile care perfectează acte de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale, vor activa conform unui program special de muncă pe 20 octombrie, în ziua alegerilor. Acestea vor fi deschise între orele 7:00-21:00 și angajații  vor elibera buletine de identitate provizorii și vor înmâna actele de identitate confecționate, anunță Agenția Servicii Publice.

Buletinul de identitate provizoriu va fi eliberat gratuit, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova care nu dețin act de identitate sau al căror buletin de identitate nu este valabil.

Cetățenii se pot adresa la serviciul eliberare a actelor de identitate în a cărei rază de competență teritorială au înregistrarea domiciliului sau reședința temporară.

Solicitanții nu vor prezenta documente de stare civilă dacă nu au intervenit schimbări în datele personale de la eliberarea ultimului act de identitate sau în cazul în care informația cu privire la datele personale și modificarea lor se atestă în Registrul de stat al populației.

Atenție! Cetățenii care au depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate  în perioada  20 septembrie – 17 octombrie 2019, pot ridica actul de identitate până la data de 18 octombrie 2019, inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat de solicitant.